ตารางสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination 1/2564)

การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Eamination) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564