กำหนดการสอบวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562